Search

PROJEKT UNAPREĐENJA SURADNJE ENDOKRINOLOGA I DIJABETOLOGA S LIJEČNICIMA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVATSKOJ, 2020. – 2025.

Provedba i financiranje projekta: HRVATSKO DRUŠTVO ZA ENDOKRINOLOGIJU I DIJABETOLOGIJU HLZ

O projektu:

Incidencija i prevalencija endokrinoloških bolesti je u porastu, a dijagnostičke i terapijske mogućnosti sve su brojnije. U Republici Hrvatskoj osjetna je nejednakost u dostupnosti sekundarne konzilijarne zdravstvene zaštite i ovisna je o mjestu stanovanja.

Mnoga se endokrinološka stanja mogu dijagnosticirati i liječiti na razini primarne zdravstvene zaštite uz adekvatno obrazovanje liječnika obiteljske medicine. Stratifikacijom endokrinoloških pacijenata na one koji se mogu zbrinuti na primarnoj razini te one kojima je potrebna obrada sekundarnog konzilijarnog liječnika može se postići veća dostupnost kvalitetne zdravstvene zaštite svima, bolja suradljivost samih pacijenata, rasterećenje zdravstvenog sustava te omogućavanje pravovremene zdravstvene skrbi na bolničkoj razini onima kojima je ista uistinu nužna.

Hrvatsko društvo za endokrinologiju i dijabetologiju stoga je odlučilo pokrenuti projekt edukacije o čestim endokrinološkim kliničkim pitanjima s ciljem osposobljavanja liječnika obiteljske medicine da samostalno, stručno i sa sigurnošću u svojoj ordinaciji zbrinu pacijente koje mogu, odnosno prepoznaju one kojima je zaista potrebno upućivanje u SKZZ.

Izvedba:

Dobra suradnja i komunikacija liječnika obiteljske medicine i liječnika SKZZ preduvjet je kako za pružanje optimalne skrbi pacijentima, tako i za profesionalni rast i usavršavanje i jednih i drugih.

Projekt je zamišljen kao jednokratne interaktivne radionice u trajanju od 4 sata u kojima specijalisti endokrinologije s obiteljskim liječnicima u malim grupama do 15 polaznika prolaze 15 čestih ili važnih prikaza endokrinoloških slučaja relevantnih u ordinaciji obiteljske medicine, diskutirajući i rješavajući stvarne situacije zajednički. Želja nam je s godinama kontinuiranim organiziranjem radionica postići što veći obuhvat populacije obiteljskih liječnika.

Kako bi se u što većem broju uključili i ostali zainteresirani liječnici obiteljske medicine već ove godine, te kao dugotrajni memento, u sklopu projekta izdavat će se bilteni s algoritmima i smjernicama za dijagnostiku i terapiju važnih endokrinoloških poremećaja na razini PZZ. Također se nadamo poboljšanju kolaboracije elektroničkim putem popularizacijom konzultacija putem A5 uputnice, čime će obiteljski liječnici sve nedoumice vezane uz određenog pacijenta moći razriješiti u vrlo kratkom roku.

Ishodi:

Svrha je sudjelovanja na radionici adekvatno educirati i osposobiti liječnika obiteljske medicine za:

  1. inicijalno prepoznavanje pacijenta s endokrinološkim poremećajem
  2. osnovnu obradu takvog pacijenta
  3. valjanu dijagnostiku endokrinoloških poremećaja koju je moguće učiniti na razini PZZ
  4. tumačenje i značaj najčešćih patoloških endokrinoloških nalaza
  5. donošenje odluke o realnoj potrebi konzultacije endokrinologa
  6. upućivanje pacijenta na druge eventualno potrebne preliminarne pretrage (npr. slikovnu dijagnostiku)
  7. samostalno liječenje bolesti koje je moguće zbrinuti na razini PZZ
  8. procjenu učestalosti potrebnih kontrolnih pregleda i nalaza na razini PZZ

O radionici

mjesto održavanja: Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
      R. Boškovića 35, Split
    (4 kat, učionica e406)

datum održavanja: 4. veljače 2023. od 9h do 13,30h

voditelji radionice: doc. dr. sc. Anela Novak, KBC Split
dr. sc. Tanja Miličević Milardović, KBC Split

(ukupno trajanje: 4 sata)

1. POREMEĆAJI FUNKCIJE ŠTITNJAČE (primjer iz prakse: bolesnica s hipotireozom; dijagnostika, liječenje i praćenje hipotireoze i hipertireoze, subklinička hipotireoza; bolesti štitnjače u trudnoći, depreskripcija levotiroksina)

2. OSTEOPOROZA (primjer iz prakse: bolesnica s novootkrivenom osteoporozom; isključivanje sekundarnih uzroka osteoporoze; terapijski pristup i praćenje)

3. PCOS, hiperprolaktinemija (kratki prikaz ddg hiperprolaktinemije, osnovna obrada i liječenje PCOS

4. ŠEĆERNA BOLEST (primjer iz prakse: bolesnik s nereguliranom šećernom bolesti; terapijski pristup, uvođenje antidijabetika, uvođenje inzulinske terapije; praćenje, evaluacija dijabetičkih komplikacija, remisija šećerne bolesti tip 2)

5. SEKUNDARNA HIPERTENZIJA (primjeri iz prakse: bolesnik s rezistentnom hipertenzijom; što raditi kod sumnje na sekundarnu hipertenziju; bolesnik sa slučajno nađenim tumorom nadbubrežne žlijezde)