Search

Bilteni koje publicira HDED HLZ namijenjeni su zdravstvenim radnicima. Obrađuju na jednostavan i praktičan način zbrinjavanje najčešćih endokrinoloških poremećaja.

Praćenje bolesnika nakon liječenja diferenciranog karcinoma štitnjače