Search
Bilten HDED, broj 10: Ultrazvučna klasifikacija čvorova štitnjače
Većina ultrazvučno otkrivenih čvorova štitnjače su benigni i asimptomatski. UZV štitnjače preporuča se pacijentima s palpabilnim čvorom, povećanom štitnjačom, limfadenopatijom vrata, ili povećanim rizikom za karcinom štitnjače. Nije indicirano raditi UZV u općoj populaciji ili pacijentima s niskim rizikom. EU-TIRADS klasifikacija koristi se za procjenu rizika malignosti, kategorizirajući čvorove od benignih (EU-TIRADS 2) do visokog rizika (EU-TIRADS 5). Urednici biltena: T. Škorić Polovina, M. Solak, I. D. Vodanović, A. Balaško, D. Kaštelan, A. Novak
Kategorija Bilteni HDED
Bilten HDED, broj 9: Zbrinjavanje hiperglikemije u bolničkim uvjetima kod...
Bilten Hrvatskog dijabetološkog društva i Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ za 2023. godinu fokusira se na zbrinjavanje hiperglikemije u bolnicama kod nekritično bolesnih pacijenata. Urednici biltena su I. Kraljević, L. Šambula, T. Dušek, D. Kaštelan, A. Novak.
Kategorija Bilteni HDED
Bilten HDED, broj 8: Algoritam za dijagnozu i liječenje hiponatrijemije
Algoritam za dijagnozu i liječenje hiponatrijemije naglašava važnost pristupa prema kliničkoj slici bolesnika. Urednici biltena su I. Kraljević, L. Šambula, T. Dušek, D. Kaštelan, A. Novak
Kategorija Bilteni HDED
Smjernice HDED-a za dijagnostiku i liječenje nedostatka hormona rasta u...
Smjernice Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju za dijagnostiku i liječenje nedostatka hormona rasta u odraslih obuhvaćaju prepoznavanje simptoma nedostatka hormona rasta kod odraslih osoba, dijagnostičke postupke kao što su testovi stimulacije hormona rasta i mjerenje IGF-1 (inzulinu sličan faktor rasta), te smjernice za terapiju hormonom rasta koja uključuju doziranje i praćenje pacijenata. Ove smjernice temelje se na aktualnim znanstvenim saznanjima i praksi u području endokrinologije i dijabetologije kako bi osigurale najbolju moguću skrb za pacijente s nedostatkom hormona rasta.
Kategorija Bilteni HDED
Dijagnostika i liječenje dijabetičke ketoacidoze
Hrvatsko društvo za endokrinologiju i dijabetologiju donosi smjernice za dijagnostiku i liječenje dijabetičke ketoacidoze (DKA), akutne komplikacije šećerne bolesti uzrokovanog nedostatkom inzulina. Smjernice obuhvaćaju kliničku prezentaciju, dijagnostičke kriterije te detaljne upute za terapiju, naglašavajući važnost brze reakcije i preciznog postupanja kako bi se minimizirali rizici po pacijente.
Kategorija Bilteni HDED
Bilten HDED, Broj 1: HIPOTIREOZA – racionalni pristup
Bilten Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ iz 2019. godine posvećen je temi hipotireoze, fokusirajući se na racionalni pristup dijagnostici i liječenju. Uključuje smjernice o probiru za bolesti štitnjače, preporuke kada započeti terapiju levotiroksinom te kako pratiti bolesnike na terapiji. Također, naglašava se važnost dijagnostičke obrade kod sumnje na bolesti štitnjače, uz preporuke o korištenju različitih laboratorijskih testova. Urednici biltena su T. Dušek, D. Kaštelan, A. Novak i M. Tripolski.
Kategorija Bilteni HDED
Bilten HDED, broj 2: ŠEĆERNA BOLEST TIP 2 – racionalni...
Bilten Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ iz 2019. godine fokusira se na šećernu bolest tip 2, nudeći smjernice za dijagnostiku, liječenje i praćenje pacijenata. Urednici ovog broja su T. Dušek, D. Kaštelan, A. Novak i M. Tripolski.
Kategorija Bilteni HDED
Bilten HDED, broj 12: Incidentalomi nadbubrežne žlijezde — racionalni pristup
Bilten Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ-a, broj 12. za 2024. godinu, fokusira se na racionalni pristup incidentalomima nadbubrežne žlijezde. Incidentalomi su tumori otkriveni slučajno tijekom dijagnostičkih postupaka za nevezane simptome. Bilten obrađuje ključna klinička pitanja: prirodu tumora (dobroćudan ili zloćudan), hormonsku aktivnost tumora, indikacije za operaciju te potrebu za dugoročnim praćenjem bolesnika. Smjernice su razvijene prema Europskim smjernicama za liječenje adrenalnih incidentaloma. Bilten je namijenjen zdravstvenim radnicima i služi kao edukativni materijal iz područja endokrinologije i dijabetologije. Urednici biltena su: M. Solak, B. Petrović, T. Dušek, D. Kaštelan, A. Novak i M. Tripolski.    
Kategorija Bilteni HDED
Bilten HDED, broj 4: OSTEOPOROZA – racionalni pristup
Bilten Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ-a, broj 4 za 2020. godinu, obrađuje racionalni pristup osteoporozi. Osteoporoza je stanje povećanog rizika prijeloma kosti, dijagnosticira se denzitometrijom (BMD) s T vrijednošću < -2.5. Naglašava se važnost procjene 10-godišnjeg rizika prijeloma pomoću FRAX alata, koji uključuje kliničke faktore rizika i denzitometriju. Klinički pristup obuhvaća liječenje prijeloma bez potrebe za denzitometrijom, dok se za ostale koristi FRAX upitnik. Dijagnostika isključuje sekundarne uzroke, a liječenje uključuje tjelesnu aktivnost, unos vitamina D i kalcija, te lijekove. Praćenje se fokusira na procjenu rizika prijeloma nakon terapije. Urednici biltena: T. Dušek, D. Kaštelan, A. Novak, M....
Kategorija Bilteni HDED
Bilten HDED, broj 5: Sindrom policističnih jajnika (PCOS)
Bilten Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ, broj 5, 2021. Tema: Sindrom policističnih jajnika (PCOS). PCOS je najčešći endokrinološki poremećaj žena reproduktivne dobi s prevalencijom 8-13%. Dijagnoza uključuje neredovite cikluse, hiperandrogenemiju i ultrazvuk jajnika. Terapija ovisi o simptomima i željama bolesnice, uključujući promjene životnih navika i oralne hormonske kontraceptive.
Kategorija Bilteni HDED
Bilten HDED, broj 7: Klinički pregled dijabetičkog stopala
Bilten Hrvatskog dijabetološkog društva i Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ, broj 7, 2023. Tema: Klinički pregled dijabetičkog stopala. Važno je redovito pregledavati stopala osoba s dijabetesom kako bi se prepoznali i liječili rizični slučajevi prije pojave ulkusa i komplikacija. Pregledi uključuju inspekciju, neurološki i vaskularni status
Kategorija Bilteni HDED
Bilten HDED, ŠEĆERNA BOLEST — prevencija i praćenje kroničnih komplikacija...
Bilten Hrvatskog dijabetološkog društva i Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ za godinu 2022. fokusira se na prevenciju i praćenje kroničnih komplikacija šećerne bolesti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Cilj je individualizirano postavljanje ciljnih vrijednosti i praćenje faktora rizika kao što su glikemija, kolesterol, arterijski tlak, tjelesna težina te životne navike. Urednici biltena su T. Dušek, D. Kaštelan i A. Novak.
Kategorija Bilteni HDED
Bilten HDED, broj 8: Čimbenici koje treba razmotriti pri odabiru...
Bilten Hrvatskog dijabetološkog društva i Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ za godinu 2023. istražuje faktore koji utječu na odabir antidijabetika kod osoba sa šećernom bolesti tipa 2. Naglasak je na prilagodbi terapije prema kliničkim karakteristikama pacijenta, riziku od nuspojava te sigurnosti i podnošljivosti lijekova. Urednici biltena su T. Dušek, D. Kaštelan i A. Novak.
Kategorija Bilteni HDED
Bilten HDED, broj 13: Endokrinopatije kao nuspojava imunoterapije
Bilten Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ, broj 13 za godinu 2024., istražuje endokrinopatije kao nuspojave imunoterapije, posebice inhibicije imunoloških kontrolnih točaka (ICIs). ICIs su monoklonska antitijela koja aktiviraju imunološki sustav za borbu protiv tumora, ali mogu izazvati autoimune nuspojave poput poremećaja štitnjače, hipofizitisa i šećerne bolesti. Bilten naglašava važnost praćenja endokrinoloških parametara i individualiziranog pristupa u liječenju ovih komplikacija. Urednici biltena su Ana Majić Tengg, Anela Novak i Darko Kaštelan.
Kategorija Bilteni
Bilten HDED, broj 13: Praćenje bolesnika nakon liječenja diferenciranog karcinoma...
Bilten Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ, broj 11 za godinu 2023., fokusira se na praćenje bolesnika nakon liječenja diferenciranog karcinoma štitnjače. Razmatra se stratifikacija rizika za recidiv te pristupi u cilju optimalnog postavljanja terapije supresije TSH nakon završenog liječenja. Prema smjernicama ATA-e, ciljne vrijednosti TSH variraju ovisno o riziku recidiva, gdje se supresija TSH preporučuje kod visokog rizika radi smanjenja mogućnosti ponovnog javljanja bolesti. Dugoročno praćenje uključuje redovito mjerenje tireoglobulina i antitijela na tireoglobulin, kao i ultrazvučno pregledavanje vrata radi detekcije eventualnog povrata bolesti. Bilten nudi preporuke za postupke i ciljne vrijednosti parametara koji prate kvalitetu života i...
Kategorija Bilteni HDED