Search
Prehrana osoba sa šećernom bolešću
Nakon dijagnoze šećerne bolesti, prvo pitanje koje se postavlja je "Što mogu jesti?". Pravilna prehrana i tjelesna aktivnost ključni su za liječenje, bez obzira na terapiju. Prehrana oboljelih slična je prehrani zdrave populacije, ali zahtijeva smanjenje unosa ugljikohidrata zbog njihovog utjecaja na razinu šećera u krvi. Nema potrebe za specijalnom ili skupljom hranom, niti za "superhranom". U knjižici su objašnjeni osnovni principi prehrane, s primjerima jelovnika i receptima. Cilj je pokazati da zdrava hrana može biti ukusna i zadovoljavajuća. Za individualne smjernice, preporučuje se konzultacija s nutricionistom. Dijagnoza dijabetesa nije kraj, već prilika za poboljšanje zdravlja i kvalitete života. Ova...
Kategorija Priručnici doc. dr. sc. Anela Novak, dr. med. | Josip Rešetar, mag. nutr.
Birajte svoju hranu
Priručnik pruža sveobuhvatan pristup prehrani za osobe s šećernom bolešću, naglašavajući da nema potrebe za posebnom hranom. Ističe se važnost uravnotežene prehrane koja je korisna za sve, prilagođena individualnim potrebama i preferencijama. Poseban naglasak stavlja se na izbjegavanje prerađene hrane s dodanim šećerima, mastima i soli te potiče na uživanje u zdravijoj hrani temeljenoj na mediteranskoj tradiciji. Ova knjižica pruža smjernice za održavanje optimalne tjelesne težine i kontrolu razine šećera u krvi, promovirajući zdraviji i održiviji način prehrane za sve zainteresirane.
Kategorija Priručnici Anela Novak
IWGDF smjernice za prevenciju i liječenje dijabetičke bolesti stopala
Ovaj priručnik IWGDF-a opisuje praktične smjernice za prevenciju i liječenje dijabetičke bolesti stopala. Autori, članovi uređivačkog odbora IWGDF-a, saželi su podatke iz sedam poglavlja smjernica temeljenih na dokazima. Dodatno, priložili su savjete bazirane na stručnom mišljenju za područja koja nisu imala dovoljno dokaza za preporuke. Ovaj skraćeni dokument služi kao osnovni sažetak ključnih načela upravljanja bolestima stopala povezanim sa šećernom bolešću.
Kategorija Priručnici Nicolaas C. Schaper , Jaap J. van Netten, Jan Apelqvist , Sicco A. Bus, Robert Fitridge , Fran Game , Matilde Monteiro-Soares, Eric Senneville
Protokol endokrinoloških testova
Članovi Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju izradili su knjižicu “PROTOKOL ENDOKRINOLOŠKIH TESTOVA“. Knjižica je namijenjena medicinskim djelatnicima, prvenstveno endokrinolozima. Endokrinološki testovi su podijeljeni po poglavljima uz naglaske kada ih je indicirano, a kada kontraindicirano raditi te što je potrebno za pripremu i izvođenje testa uz na kraju naravno i upute o tumačenju testa
Kategorija Priručnici prof. dr. sc. Darko Kaštelan, dr. med., dr. sc. Ivana Kraljević, dr. med., dr. sc. Tanja Miličević Milardović, dr. med., doc. dr. sc. Anela Novak, dr. med., dr. sc. Mirsala Solak, dr. med., dr. sc. Karin Zibar Tomšić, dr. med., Marija Tripolski, dr. med.
IWGDF smjernice za prevenciju i liječenje dijabetičke bolesti stopala (skraćeno)
Ovaj priručnik IWGDF-a opisuje praktične smjernice za prevenciju i liječenje dijabetičke bolesti stopala. Autori, članovi uređivačkog odbora IWGDF-a, saželi su podatke iz sedam poglavlja smjernica temeljenih na dokazima. Dodatno, priložili su savjete bazirane na stručnom mišljenju za područja koja nisu imala dovoljno dokaza za preporuke. Ovaj skraćeni dokument služi kao osnovni sažetak ključnih načela upravljanja bolestima stopala povezanim sa šećernom bolešću.
Kategorija Priručnici Nicolaas C. Schaper , Jaap J. van Netten, Jan Apelqvist , Sicco A. Bus, Robert Fitridge , Fran Game , Matilde Monteiro-Soares, Eric Senneville