Search
Prehrana osoba sa šećernom bolešću
Nakon dijagnoze šećerne bolesti, prvo pitanje koje se postavlja je "Što mogu jesti?". Pravilna prehrana i tjelesna aktivnost ključni su za liječenje, bez obzira na terapiju. Prehrana oboljelih slična je prehrani zdrave populacije, ali zahtijeva smanjenje unosa ugljikohidrata zbog njihovog utjecaja na razinu šećera u krvi. Nema potrebe za specijalnom ili skupljom hranom, niti za "superhranom". U knjižici su objašnjeni osnovni principi prehrane, s primjerima jelovnika i receptima. Cilj je pokazati da zdrava hrana može biti ukusna i zadovoljavajuća. Za individualne smjernice, preporučuje se konzultacija s nutricionistom. Dijagnoza dijabetesa nije kraj, već prilika za poboljšanje zdravlja i kvalitete života. Ova...
Kategorija Priručnici doc. dr. sc. Anela Novak, dr. med. | Josip Rešetar, mag. nutr.
Birajte svoju hranu
Priručnik pruža sveobuhvatan pristup prehrani za osobe s šećernom bolešću, naglašavajući da nema potrebe za posebnom hranom. Ističe se važnost uravnotežene prehrane koja je korisna za sve, prilagođena individualnim potrebama i preferencijama. Poseban naglasak stavlja se na izbjegavanje prerađene hrane s dodanim šećerima, mastima i soli te potiče na uživanje u zdravijoj hrani temeljenoj na mediteranskoj tradiciji. Ova knjižica pruža smjernice za održavanje optimalne tjelesne težine i kontrolu razine šećera u krvi, promovirajući zdraviji i održiviji način prehrane za sve zainteresirane.
Kategorija Priručnici Anela Novak
IWGDF smjernice za prevenciju i liječenje dijabetičke bolesti stopala
Ovaj priručnik IWGDF-a opisuje praktične smjernice za prevenciju i liječenje dijabetičke bolesti stopala. Autori, članovi uređivačkog odbora IWGDF-a, saželi su podatke iz sedam poglavlja smjernica temeljenih na dokazima. Dodatno, priložili su savjete bazirane na stručnom mišljenju za područja koja nisu imala dovoljno dokaza za preporuke. Ovaj skraćeni dokument služi kao osnovni sažetak ključnih načela upravljanja bolestima stopala povezanim sa šećernom bolešću.
Kategorija Priručnici Nicolaas C. Schaper , Jaap J. van Netten, Jan Apelqvist , Sicco A. Bus, Robert Fitridge , Fran Game , Matilde Monteiro-Soares, Eric Senneville
Protokol endokrinoloških testova
Članovi Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju izradili su knjižicu “PROTOKOL ENDOKRINOLOŠKIH TESTOVA“. Knjižica je namijenjena medicinskim djelatnicima, prvenstveno endokrinolozima. Endokrinološki testovi su podijeljeni po poglavljima uz naglaske kada ih je indicirano, a kada kontraindicirano raditi te što je potrebno za pripremu i izvođenje testa uz na kraju naravno i upute o tumačenju testa
Kategorija Priručnici prof. dr. sc. Darko Kaštelan, dr. med., dr. sc. Ivana Kraljević, dr. med., dr. sc. Tanja Miličević Milardović, dr. med., doc. dr. sc. Anela Novak, dr. med., dr. sc. Mirsala Solak, dr. med., dr. sc. Karin Zibar Tomšić, dr. med., Marija Tripolski, dr. med.
IWGDF smjernice za prevenciju i liječenje dijabetičke bolesti stopala (skraćeno)
Ovaj priručnik IWGDF-a opisuje praktične smjernice za prevenciju i liječenje dijabetičke bolesti stopala. Autori, članovi uređivačkog odbora IWGDF-a, saželi su podatke iz sedam poglavlja smjernica temeljenih na dokazima. Dodatno, priložili su savjete bazirane na stručnom mišljenju za područja koja nisu imala dovoljno dokaza za preporuke. Ovaj skraćeni dokument služi kao osnovni sažetak ključnih načela upravljanja bolestima stopala povezanim sa šećernom bolešću.
Kategorija Priručnici Nicolaas C. Schaper , Jaap J. van Netten, Jan Apelqvist , Sicco A. Bus, Robert Fitridge , Fran Game , Matilde Monteiro-Soares, Eric Senneville
Tanjur zdrave prehrane za dijabetičare
"Tanjur zdrave prehrane za dijabetičare" pruža praktične smjernice za uravnoteženu prehranu dijabetičara. Savjetuje unos 6-8 čaša vode dnevno i ograničenje mliječnih napitaka te izbjegavanje zaslađenih pića. Preporučuje se ¼ tanjura ispuniti bjelančevinama (riba, perad, mršavo meso), ½ tanjura povrćem (izbjegavajući krumpir i pomfrit), te ¼ tanjura škrobnim namirnicama (cjelovite žitarice). Unos voća ograničava se na do 3 porcije dnevno. Posebna pažnja posvećena je zdravim masnoćama, izbjegavanju trans-masnoća i poticanju umjerene fizičke aktivnosti
Kategorija Materijali HDED
Dijabetička prehrana – 1300 kcal
Plan prehrane od 1300 kcal za dijabetičku populaciju, s naglaskom na kontrolu unosa ugljikohidrata radi stabilizacije razine šećera u krvi. Plan se sastoji od tri glavna obroka (doručak, ručak, večera) i detaljno je razrađen s preporučenim namirnicama, količinama i ukupnim unosom ugljikohidrata po obroku.
Kategorija Materijali doc.dr.sc. Anela Novak, dr.med.; Dora Bučan Nenadić, mag. nutr.; Marija Selak, mag. nutr.; Ela Kolak, mag. nutr.
Dijabetička prehrana 1500 kcal
Plan prehrane od 1500 kcal za dijabetičku populaciju, s naglaskom na kontrolu unosa ugljikohidrata radi stabilizacije razine šećera u krvi. Plan se sastoji od tri glavna obroka (doručak, ručak, večera) i detaljno je razrađen s preporučenim namirnicama, količinama i ukupnim unosom ugljikohidrata po obroku.
Kategorija Materijali doc.dr.sc. Anela Novak, dr.med.; Dora Bučan Nenadić, mag. nutr.; Marija Selak, mag. nutr.; Ela Kolak, mag. nutr.
Dijabetička prehrana – 1900 kcal
Plan prehrane od 1900 kcal za dijabetičku populaciju, s naglaskom na kontrolu unosa ugljikohidrata radi stabilizacije razine šećera u krvi. Plan se sastoji od tri glavna obroka (doručak, ručak, večera) i detaljno je razrađen s preporučenim namirnicama, količinama i ukupnim unosom ugljikohidrata po obroku
Kategorija Materijali doc.dr.sc. Anela Novak, dr.med.; Dora Bučan Nenadić, mag. nutr.; Marija Selak, mag. nutr.; Ela Kolak, mag. nutr.
Dijabetička prehrana 1700 kcal
Plan prehrane od 1700 kcal za dijabetičku populaciju, s naglaskom na kontrolu unosa ugljikohidrata radi stabilizacije razine šećera u krvi. Plan se sastoji od tri glavna obroka (doručak, ručak, večera) i detaljno je razrađen s preporučenim namirnicama, količinama i ukupnim unosom ugljikohidrata po obroku
Kategorija Materijali doc.dr.sc. Anela Novak, dr.med.; Dora Bučan Nenadić, mag. nutr.; Marija Selak, mag. nutr.; Ela Kolak, mag. nutr.
Bilten HDED, broj 10: Ultrazvučna klasifikacija čvorova štitnjače
Većina ultrazvučno otkrivenih čvorova štitnjače su benigni i asimptomatski. UZV štitnjače preporuča se pacijentima s palpabilnim čvorom, povećanom štitnjačom, limfadenopatijom vrata, ili povećanim rizikom za karcinom štitnjače. Nije indicirano raditi UZV u općoj populaciji ili pacijentima s niskim rizikom. EU-TIRADS klasifikacija koristi se za procjenu rizika malignosti, kategorizirajući čvorove od benignih (EU-TIRADS 2) do visokog rizika (EU-TIRADS 5). Urednici biltena: T. Škorić Polovina, M. Solak, I. D. Vodanović, A. Balaško, D. Kaštelan, A. Novak
Kategorija Bilteni HDED
Bilten HDED, broj 9: Zbrinjavanje hiperglikemije u bolničkim uvjetima kod...
Bilten Hrvatskog dijabetološkog društva i Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ za 2023. godinu fokusira se na zbrinjavanje hiperglikemije u bolnicama kod nekritično bolesnih pacijenata. Urednici biltena su I. Kraljević, L. Šambula, T. Dušek, D. Kaštelan, A. Novak.
Kategorija Bilteni HDED
Bilten HDED, broj 8: Algoritam za dijagnozu i liječenje hiponatrijemije
Algoritam za dijagnozu i liječenje hiponatrijemije naglašava važnost pristupa prema kliničkoj slici bolesnika. Urednici biltena su I. Kraljević, L. Šambula, T. Dušek, D. Kaštelan, A. Novak
Kategorija Bilteni HDED
Smjernice HDED-a za dijagnostiku i liječenje nedostatka hormona rasta u...
Smjernice Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju za dijagnostiku i liječenje nedostatka hormona rasta u odraslih obuhvaćaju prepoznavanje simptoma nedostatka hormona rasta kod odraslih osoba, dijagnostičke postupke kao što su testovi stimulacije hormona rasta i mjerenje IGF-1 (inzulinu sličan faktor rasta), te smjernice za terapiju hormonom rasta koja uključuju doziranje i praćenje pacijenata. Ove smjernice temelje se na aktualnim znanstvenim saznanjima i praksi u području endokrinologije i dijabetologije kako bi osigurale najbolju moguću skrb za pacijente s nedostatkom hormona rasta.
Kategorija Bilteni HDED
Dijagnostika i liječenje dijabetičke ketoacidoze
Hrvatsko društvo za endokrinologiju i dijabetologiju donosi smjernice za dijagnostiku i liječenje dijabetičke ketoacidoze (DKA), akutne komplikacije šećerne bolesti uzrokovanog nedostatkom inzulina. Smjernice obuhvaćaju kliničku prezentaciju, dijagnostičke kriterije te detaljne upute za terapiju, naglašavajući važnost brze reakcije i preciznog postupanja kako bi se minimizirali rizici po pacijente.
Kategorija Bilteni HDED
Bilten HDED, Broj 1: HIPOTIREOZA – racionalni pristup
Bilten Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ iz 2019. godine posvećen je temi hipotireoze, fokusirajući se na racionalni pristup dijagnostici i liječenju. Uključuje smjernice o probiru za bolesti štitnjače, preporuke kada započeti terapiju levotiroksinom te kako pratiti bolesnike na terapiji. Također, naglašava se važnost dijagnostičke obrade kod sumnje na bolesti štitnjače, uz preporuke o korištenju različitih laboratorijskih testova. Urednici biltena su T. Dušek, D. Kaštelan, A. Novak i M. Tripolski.
Kategorija Bilteni HDED
Bilten HDED, broj 2: ŠEĆERNA BOLEST TIP 2 – racionalni...
Bilten Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ iz 2019. godine fokusira se na šećernu bolest tip 2, nudeći smjernice za dijagnostiku, liječenje i praćenje pacijenata. Urednici ovog broja su T. Dušek, D. Kaštelan, A. Novak i M. Tripolski.
Kategorija Bilteni HDED
Bilten HDED, broj 12: Incidentalomi nadbubrežne žlijezde — racionalni pristup
Bilten Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ-a, broj 12. za 2024. godinu, fokusira se na racionalni pristup incidentalomima nadbubrežne žlijezde. Incidentalomi su tumori otkriveni slučajno tijekom dijagnostičkih postupaka za nevezane simptome. Bilten obrađuje ključna klinička pitanja: prirodu tumora (dobroćudan ili zloćudan), hormonsku aktivnost tumora, indikacije za operaciju te potrebu za dugoročnim praćenjem bolesnika. Smjernice su razvijene prema Europskim smjernicama za liječenje adrenalnih incidentaloma. Bilten je namijenjen zdravstvenim radnicima i služi kao edukativni materijal iz područja endokrinologije i dijabetologije. Urednici biltena su: M. Solak, B. Petrović, T. Dušek, D. Kaštelan, A. Novak i M. Tripolski.    
Kategorija Bilteni HDED
Bilten HDED, broj 4: OSTEOPOROZA – racionalni pristup
Bilten Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ-a, broj 4 za 2020. godinu, obrađuje racionalni pristup osteoporozi. Osteoporoza je stanje povećanog rizika prijeloma kosti, dijagnosticira se denzitometrijom (BMD) s T vrijednošću < -2.5. Naglašava se važnost procjene 10-godišnjeg rizika prijeloma pomoću FRAX alata, koji uključuje kliničke faktore rizika i denzitometriju. Klinički pristup obuhvaća liječenje prijeloma bez potrebe za denzitometrijom, dok se za ostale koristi FRAX upitnik. Dijagnostika isključuje sekundarne uzroke, a liječenje uključuje tjelesnu aktivnost, unos vitamina D i kalcija, te lijekove. Praćenje se fokusira na procjenu rizika prijeloma nakon terapije. Urednici biltena: T. Dušek, D. Kaštelan, A. Novak, M....
Kategorija Bilteni HDED
Bilten HDED, broj 5: Sindrom policističnih jajnika (PCOS)
Bilten Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ, broj 5, 2021. Tema: Sindrom policističnih jajnika (PCOS). PCOS je najčešći endokrinološki poremećaj žena reproduktivne dobi s prevalencijom 8-13%. Dijagnoza uključuje neredovite cikluse, hiperandrogenemiju i ultrazvuk jajnika. Terapija ovisi o simptomima i željama bolesnice, uključujući promjene životnih navika i oralne hormonske kontraceptive.
Kategorija Bilteni HDED