Search
No Image Available

Bilten HDED, broj 13: Endokrinopatije kao nuspojava imunoterapije

 Stranice: 2  Veličina dokumenta: 89 kB  Preuzmi
 Opis:

Bilten Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ, broj 13 za godinu 2024., istražuje endokrinopatije kao nuspojave imunoterapije, posebice inhibicije imunoloških kontrolnih točaka (ICIs). ICIs su monoklonska antitijela koja aktiviraju imunološki sustav za borbu protiv tumora, ali mogu izazvati autoimune nuspojave poput poremećaja štitnjače, hipofizitisa i šećerne bolesti. Bilten naglašava važnost praćenja endokrinoloških parametara i individualiziranog pristupa u liječenju ovih komplikacija. Urednici biltena su Ana Majić Tengg, Anela Novak i Darko Kaštelan.


 Povratak