Search
No Image Available

Bilten HDED, broj 13: Praćenje bolesnika nakon liječenja diferenciranog karcinoma štitnjače

 Autor: HDED  Stranice: 2  Veličina dokumenta: 88 kB  Preuzmi
 Opis:

Bilten Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ, broj 11 za godinu 2023., fokusira se na praćenje bolesnika nakon liječenja diferenciranog karcinoma štitnjače. Razmatra se stratifikacija rizika za recidiv te pristupi u cilju optimalnog postavljanja terapije supresije TSH nakon završenog liječenja. Prema smjernicama ATA-e, ciljne vrijednosti TSH variraju ovisno o riziku recidiva, gdje se supresija TSH preporučuje kod visokog rizika radi smanjenja mogućnosti ponovnog javljanja bolesti. Dugoročno praćenje uključuje redovito mjerenje tireoglobulina i antitijela na tireoglobulin, kao i ultrazvučno pregledavanje vrata radi detekcije eventualnog povrata bolesti. Bilten nudi preporuke za postupke i ciljne vrijednosti parametara koji prate kvalitetu života i smanjenje komplikacija nakon liječenja. Urednici biltena su T. Škorić Polovina, M. Solak, I. D. Vodanović, D. Kaštelan i A. Novak.


 Povratak