Search
No Image Available

Bilten HDED, broj 4: OSTEOPOROZA – racionalni pristup

 Autor: HDED  Stranice: 3  Veličina dokumenta: 107 kB  Preuzmi
 Opis:

Bilten Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ-a, broj 4 za 2020. godinu, obrađuje racionalni pristup osteoporozi. Osteoporoza je stanje povećanog rizika prijeloma kosti, dijagnosticira se denzitometrijom (BMD) s T vrijednošću < -2.5. Naglašava se važnost procjene 10-godišnjeg rizika prijeloma pomoću FRAX alata, koji uključuje kliničke faktore rizika i denzitometriju. Klinički pristup obuhvaća liječenje prijeloma bez potrebe za denzitometrijom, dok se za ostale koristi FRAX upitnik. Dijagnostika isključuje sekundarne uzroke, a liječenje uključuje tjelesnu aktivnost, unos vitamina D i kalcija, te lijekove. Praćenje se fokusira na procjenu rizika prijeloma nakon terapije.

Urednici biltena: T. Dušek, D. Kaštelan, A. Novak, M. Tripolski.


 Povratak