Search
No Image Available

Bilten HDED, broj 8: Čimbenici koje treba razmotriti pri odabiru antidijabetika u osoba sa šećernom bolesti tip 2

 Autor: HDED  Stranice: 2  Veličina dokumenta: 91 kB  Preuzmi
 Opis:

Bilten Hrvatskog dijabetološkog društva i Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ za godinu 2023. istražuje faktore koji utječu na odabir antidijabetika kod osoba sa šećernom bolesti tipa 2. Naglasak je na prilagodbi terapije prema kliničkim karakteristikama pacijenta, riziku od nuspojava te sigurnosti i podnošljivosti lijekova. Urednici biltena su T. Dušek, D. Kaštelan i A. Novak.


 Povratak