Search
Birajte svoju hranu
Priručnik pruža sveobuhvatan pristup prehrani za osobe s šećernom bolešću, naglašavajući da nema potrebe za posebnom hranom. Ističe se važnost uravnotežene prehrane koja je korisna za sve, prilagođena individualnim potrebama i preferencijama. Poseban naglasak stavlja se na izbjegavanje prerađene hrane s dodanim šećerima, mastima i soli te potiče na uživanje u zdravijoj hrani temeljenoj na mediteranskoj tradiciji. Ova knjižica pruža smjernice za održavanje optimalne tjelesne težine i kontrolu razine šećera u krvi, promovirajući zdraviji i održiviji način prehrane za sve zainteresirane.
Kategorija Priručnici Anela Novak
IWGDF smjernice za prevenciju i liječenje dijabetičke bolesti stopala
Ovaj priručnik IWGDF-a opisuje praktične smjernice za prevenciju i liječenje dijabetičke bolesti stopala. Autori, članovi uređivačkog odbora IWGDF-a, saželi su podatke iz sedam poglavlja smjernica temeljenih na dokazima. Dodatno, priložili su savjete bazirane na stručnom mišljenju za područja koja nisu imala dovoljno dokaza za preporuke. Ovaj skraćeni dokument služi kao osnovni sažetak ključnih načela upravljanja bolestima stopala povezanim sa šećernom bolešću.
Kategorija Priručnici Nicolaas C. Schaper , Jaap J. van Netten, Jan Apelqvist , Sicco A. Bus, Robert Fitridge , Fran Game , Matilde Monteiro-Soares, Eric Senneville
IWGDF smjernice za prevenciju i liječenje dijabetičke bolesti stopala (skraćeno)
Ovaj priručnik IWGDF-a opisuje praktične smjernice za prevenciju i liječenje dijabetičke bolesti stopala. Autori, članovi uređivačkog odbora IWGDF-a, saželi su podatke iz sedam poglavlja smjernica temeljenih na dokazima. Dodatno, priložili su savjete bazirane na stručnom mišljenju za područja koja nisu imala dovoljno dokaza za preporuke. Ovaj skraćeni dokument služi kao osnovni sažetak ključnih načela upravljanja bolestima stopala povezanim sa šećernom bolešću.
Kategorija Priručnici Nicolaas C. Schaper , Jaap J. van Netten, Jan Apelqvist , Sicco A. Bus, Robert Fitridge , Fran Game , Matilde Monteiro-Soares, Eric Senneville
Prehrana osoba sa šećernom bolešću
Nakon dijagnoze šećerne bolesti, prvo pitanje koje se postavlja je "Što mogu jesti?". Pravilna prehrana i tjelesna aktivnost ključni su za liječenje, bez obzira na terapiju. Prehrana oboljelih slična je prehrani zdrave populacije, ali zahtijeva smanjenje unosa ugljikohidrata zbog njihovog utjecaja na razinu šećera u krvi. Nema potrebe za specijalnom ili skupljom hranom, niti za "superhranom". U knjižici su objašnjeni osnovni principi prehrane, s primjerima jelovnika i receptima. Cilj je pokazati da zdrava hrana može biti ukusna i zadovoljavajuća. Za individualne smjernice, preporučuje se konzultacija s nutricionistom. Dijagnoza dijabetesa nije kraj, već prilika za poboljšanje zdravlja i kvalitete života. Ova...
Kategorija Priručnici doc. dr. sc. Anela Novak, dr. med. | Josip Rešetar, mag. nutr.
Protokol endokrinoloških testova
Članovi Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju izradili su knjižicu “PROTOKOL ENDOKRINOLOŠKIH TESTOVA“. Knjižica je namijenjena medicinskim djelatnicima, prvenstveno endokrinolozima. Endokrinološki testovi su podijeljeni po poglavljima uz naglaske kada ih je indicirano, a kada kontraindicirano raditi te što je potrebno za pripremu i izvođenje testa uz na kraju naravno i upute o tumačenju testa
Kategorija Priručnici prof. dr. sc. Darko Kaštelan, dr. med., dr. sc. Ivana Kraljević, dr. med., dr. sc. Tanja Miličević Milardović, dr. med., doc. dr. sc. Anela Novak, dr. med., dr. sc. Mirsala Solak, dr. med., dr. sc. Karin Zibar Tomšić, dr. med., Marija Tripolski, dr. med.
Dijabetička prehrana – 1300 kcal
Plan prehrane od 1300 kcal za dijabetičku populaciju, s naglaskom na kontrolu unosa ugljikohidrata radi stabilizacije razine šećera u krvi. Plan se sastoji od tri glavna obroka (doručak, ručak, večera) i detaljno je razrađen s preporučenim namirnicama, količinama i ukupnim unosom ugljikohidrata po obroku.
Kategorija Materijali doc.dr.sc. Anela Novak, dr.med.; Dora Bučan Nenadić, mag. nutr.; Marija Selak, mag. nutr.; Ela Kolak, mag. nutr.
Dijabetička prehrana – 1900 kcal
Plan prehrane od 1900 kcal za dijabetičku populaciju, s naglaskom na kontrolu unosa ugljikohidrata radi stabilizacije razine šećera u krvi. Plan se sastoji od tri glavna obroka (doručak, ručak, večera) i detaljno je razrađen s preporučenim namirnicama, količinama i ukupnim unosom ugljikohidrata po obroku
Kategorija Materijali doc.dr.sc. Anela Novak, dr.med.; Dora Bučan Nenadić, mag. nutr.; Marija Selak, mag. nutr.; Ela Kolak, mag. nutr.
Dijabetička prehrana 1500 kcal
Plan prehrane od 1500 kcal za dijabetičku populaciju, s naglaskom na kontrolu unosa ugljikohidrata radi stabilizacije razine šećera u krvi. Plan se sastoji od tri glavna obroka (doručak, ručak, večera) i detaljno je razrađen s preporučenim namirnicama, količinama i ukupnim unosom ugljikohidrata po obroku.
Kategorija Materijali doc.dr.sc. Anela Novak, dr.med.; Dora Bučan Nenadić, mag. nutr.; Marija Selak, mag. nutr.; Ela Kolak, mag. nutr.
Dijabetička prehrana 1700 kcal
Plan prehrane od 1700 kcal za dijabetičku populaciju, s naglaskom na kontrolu unosa ugljikohidrata radi stabilizacije razine šećera u krvi. Plan se sastoji od tri glavna obroka (doručak, ručak, večera) i detaljno je razrađen s preporučenim namirnicama, količinama i ukupnim unosom ugljikohidrata po obroku
Kategorija Materijali doc.dr.sc. Anela Novak, dr.med.; Dora Bučan Nenadić, mag. nutr.; Marija Selak, mag. nutr.; Ela Kolak, mag. nutr.
Tanjur zdrave prehrane za dijabetičare
"Tanjur zdrave prehrane za dijabetičare" pruža praktične smjernice za uravnoteženu prehranu dijabetičara. Savjetuje unos 6-8 čaša vode dnevno i ograničenje mliječnih napitaka te izbjegavanje zaslađenih pića. Preporučuje se ¼ tanjura ispuniti bjelančevinama (riba, perad, mršavo meso), ½ tanjura povrćem (izbjegavajući krumpir i pomfrit), te ¼ tanjura škrobnim namirnicama (cjelovite žitarice). Unos voća ograničava se na do 3 porcije dnevno. Posebna pažnja posvećena je zdravim masnoćama, izbjegavanju trans-masnoća i poticanju umjerene fizičke aktivnosti
Kategorija Materijali HDED
Bilten HDED, broj 10: Ultrazvučna klasifikacija čvorova štitnjače
Većina ultrazvučno otkrivenih čvorova štitnjače su benigni i asimptomatski. UZV štitnjače preporuča se pacijentima s palpabilnim čvorom, povećanom štitnjačom, limfadenopatijom vrata, ili povećanim rizikom za karcinom štitnjače. Nije indicirano raditi UZV u općoj populaciji ili pacijentima s niskim rizikom. EU-TIRADS klasifikacija koristi se za procjenu rizika malignosti, kategorizirajući čvorove od benignih (EU-TIRADS 2) do visokog rizika (EU-TIRADS 5). Urednici biltena: T. Škorić Polovina, M. Solak, I. D. Vodanović, A. Balaško, D. Kaštelan, A. Novak
Kategorija Bilteni HDED
Bilten HDED, Broj 1: HIPOTIREOZA – racionalni pristup
Bilten Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ iz 2019. godine posvećen je temi hipotireoze, fokusirajući se na racionalni pristup dijagnostici i liječenju. Uključuje smjernice o probiru za bolesti štitnjače, preporuke kada započeti terapiju levotiroksinom te kako pratiti bolesnike na terapiji. Također, naglašava se važnost dijagnostičke obrade kod sumnje na bolesti štitnjače, uz preporuke o korištenju različitih laboratorijskih testova. Urednici biltena su T. Dušek, D. Kaštelan, A. Novak i M. Tripolski.
Kategorija Bilteni HDED
Bilten HDED, broj 12: Incidentalomi nadbubrežne žlijezde — racionalni pristup
Bilten Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ-a, broj 12. za 2024. godinu, fokusira se na racionalni pristup incidentalomima nadbubrežne žlijezde. Incidentalomi su tumori otkriveni slučajno tijekom dijagnostičkih postupaka za nevezane simptome. Bilten obrađuje ključna klinička pitanja: prirodu tumora (dobroćudan ili zloćudan), hormonsku aktivnost tumora, indikacije za operaciju te potrebu za dugoročnim praćenjem bolesnika. Smjernice su razvijene prema Europskim smjernicama za liječenje adrenalnih incidentaloma. Bilten je namijenjen zdravstvenim radnicima i služi kao edukativni materijal iz područja endokrinologije i dijabetologije. Urednici biltena su: M. Solak, B. Petrović, T. Dušek, D. Kaštelan, A. Novak i M. Tripolski.    
Kategorija Bilteni HDED
Bilten HDED, broj 13: Endokrinopatije kao nuspojava imunoterapije
Bilten Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ, broj 13 za godinu 2024., istražuje endokrinopatije kao nuspojave imunoterapije, posebice inhibicije imunoloških kontrolnih točaka (ICIs). ICIs su monoklonska antitijela koja aktiviraju imunološki sustav za borbu protiv tumora, ali mogu izazvati autoimune nuspojave poput poremećaja štitnjače, hipofizitisa i šećerne bolesti. Bilten naglašava važnost praćenja endokrinoloških parametara i individualiziranog pristupa u liječenju ovih komplikacija. Urednici biltena su Ana Majić Tengg, Anela Novak i Darko Kaštelan.
Kategorija Bilteni
Bilten HDED, broj 13: Praćenje bolesnika nakon liječenja diferenciranog karcinoma...
Bilten Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ, broj 11 za godinu 2023., fokusira se na praćenje bolesnika nakon liječenja diferenciranog karcinoma štitnjače. Razmatra se stratifikacija rizika za recidiv te pristupi u cilju optimalnog postavljanja terapije supresije TSH nakon završenog liječenja. Prema smjernicama ATA-e, ciljne vrijednosti TSH variraju ovisno o riziku recidiva, gdje se supresija TSH preporučuje kod visokog rizika radi smanjenja mogućnosti ponovnog javljanja bolesti. Dugoročno praćenje uključuje redovito mjerenje tireoglobulina i antitijela na tireoglobulin, kao i ultrazvučno pregledavanje vrata radi detekcije eventualnog povrata bolesti. Bilten nudi preporuke za postupke i ciljne vrijednosti parametara koji prate kvalitetu života i...
Kategorija Bilteni HDED
Bilten HDED, broj 2: ŠEĆERNA BOLEST TIP 2 – racionalni...
Bilten Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ iz 2019. godine fokusira se na šećernu bolest tip 2, nudeći smjernice za dijagnostiku, liječenje i praćenje pacijenata. Urednici ovog broja su T. Dušek, D. Kaštelan, A. Novak i M. Tripolski.
Kategorija Bilteni HDED
Bilten HDED, broj 4: OSTEOPOROZA – racionalni pristup
Bilten Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ-a, broj 4 za 2020. godinu, obrađuje racionalni pristup osteoporozi. Osteoporoza je stanje povećanog rizika prijeloma kosti, dijagnosticira se denzitometrijom (BMD) s T vrijednošću < -2.5. Naglašava se važnost procjene 10-godišnjeg rizika prijeloma pomoću FRAX alata, koji uključuje kliničke faktore rizika i denzitometriju. Klinički pristup obuhvaća liječenje prijeloma bez potrebe za denzitometrijom, dok se za ostale koristi FRAX upitnik. Dijagnostika isključuje sekundarne uzroke, a liječenje uključuje tjelesnu aktivnost, unos vitamina D i kalcija, te lijekove. Praćenje se fokusira na procjenu rizika prijeloma nakon terapije. Urednici biltena: T. Dušek, D. Kaštelan, A. Novak, M....
Kategorija Bilteni HDED
Bilten HDED, broj 5: Sindrom policističnih jajnika (PCOS)
Bilten Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ, broj 5, 2021. Tema: Sindrom policističnih jajnika (PCOS). PCOS je najčešći endokrinološki poremećaj žena reproduktivne dobi s prevalencijom 8-13%. Dijagnoza uključuje neredovite cikluse, hiperandrogenemiju i ultrazvuk jajnika. Terapija ovisi o simptomima i željama bolesnice, uključujući promjene životnih navika i oralne hormonske kontraceptive.
Kategorija Bilteni HDED
Bilten HDED, broj 7: Klinički pregled dijabetičkog stopala
Bilten Hrvatskog dijabetološkog društva i Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ, broj 7, 2023. Tema: Klinički pregled dijabetičkog stopala. Važno je redovito pregledavati stopala osoba s dijabetesom kako bi se prepoznali i liječili rizični slučajevi prije pojave ulkusa i komplikacija. Pregledi uključuju inspekciju, neurološki i vaskularni status
Kategorija Bilteni HDED
Bilten HDED, broj 8: Algoritam za dijagnozu i liječenje hiponatrijemije
Algoritam za dijagnozu i liječenje hiponatrijemije naglašava važnost pristupa prema kliničkoj slici bolesnika. Urednici biltena su I. Kraljević, L. Šambula, T. Dušek, D. Kaštelan, A. Novak
Kategorija Bilteni HDED