Čime se bavimo

HDED HLZ je osnovano u veljači 2015. godine u cilju:

stručnog i znastvenog povezivanja liječnika koji se bave endokrinologijom i dijabetologijom
poticanja edukacija iz područja endokrinologije i dijabetologije
poticanja znanstvene aktivnosti iz područja endokrinologije i dijabetologije
podizanja svijesti građana o važnosti prevencije, odnosno ranog otkrivanja endokrinoloških bolesti i dijabetesa te ukazivanje na mogućnosti kvalitetnog liječenja

Redovni članovi društva mogu postati svi endokrinolozi i dijabetolozi kao i specijalizanti endokrinologije i dijabetologije. Pridruženi članovi mogu postati svi ostali liječnici.

Kotizacija za sudjelovanje na svim skupovima organiziranima od strane HDED je za članove društva besplatna, a društvo će također za svoje članove snositi i troškove smještaja za vrijeme trajanja skupova.