Search

Online predavanja

Sekcija održava jednom ili dva puta mjesečno online predavanja o raznim endokrinološkim temama, predavanja pripremaju specijalizanti endokrinologije, a koncipirana su kao prikazi slučajeva uz kasniju rasprava s ostalim sudionicima.

Akromegalija
Hiperprolaktinemija
Praćenje pacijenata nakon operacije hipofize
Porfirija
Kraniofaringeom
Cushingova bolest
Genetski sindromi s autosomno dominantnim nasljeđivanjem
Netireoidna i amiodaronom uzrokovana bolest štitnjače
Posttransplantacijski dijabetes melitus (PTDM)
Nuspojave GLP-1 agonista i SGLT-2 inhibitora