Search

Predavanja u izvanbolničkoj hitnoj službi o hitnim stanjima u endokrinologiji

Do sada su članovi sekcije održali predavanja u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije,  Međimurske županije te Krapinsko-zagorske županije.