Proljetni simpozij Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ Slavonski Brod, 2.-3.6.2023.

Proljetni simpoziju HDED održan je u Slavonskom Brodu, Galerija Ružić,2.-3.6.2023.

Na simpoziju smo se, kao i do sada, bavili aktualnim temama iz endokrinologije i dijabetologije. Društvo je povodom ovog simpozija pripremilo i nove edukativne materijale namijenjene široj liječničkoj populaciji. Program simpozija je dostupan u prilogu.